niedziela, 13 października 2019

Joga w Elemelkach

MINDFULNES  -  ćwiczenia z DZIEĆMI.
Mindfulness ( UWAŻNOŚĆ) – to stan umysłu, który osiągany jest poprzez intencjonalne skupienie uwagi na chwili obecnej, przy równoczesnym łagodnym przyjmowaniu i akceptowaniu myśli, emocji i wrażeń zmysłowych.  Może też być postrzegana - jako technika terapeutyczna pracy z Dziećmi. 
Jest sporo technik dla Dzieci przeprowadzanych w formie zabawy, aby zaangażować Je w samoistne kierowane przez Dzieci procesy uważności i samokontroli swojego umysłu.  
        Do nich między innymi należeć będą;
 1.Ten spokojny a zarazem aktywny umysł u Dzieci można uzyskać poprzez skierowanie ich uwagi na oddechu – ucząc je sposobów wyciszania swoich emocji za pomocą technik pracy z oddechem.
 2.Koncentrowanie się na tym co Tu i Teraz, można osiągnąć na poziomie ciała ( bo przecież poprzez ciało się wyrażamy) wykonując w ciele ruchy izometryczne ( pozycje jogowe), w których uważność i skupienie jest nieodzownym elementem. A wówczas nasz umysł z rozbieganego staje się podporządkowany naszej woli.
3.Uważne słuchanie. Na zajęciach Dzieci ćwiczą poprzez uważne słuchanie dźwięku tybetańskich mis i dzwonków, aby móc pozostając później w ciszy uważnie słuchać innych dźwięków i móc oddzielić jedne od drugich i doświadczać różnych stanów Tu i Teraz.
4.Nauka umiejętności naprzemiennego rozluźniania i napinania ciała daje możliwość Dziecku doświadczania ruchu w sobie i siebie w tym ruchu.
5.Słuchanie  bajek z przekazem, jak panować nad emocjami i adekwatnie reagować Tu i Teraz, na to co w danej chwili sytuacji.

Wszystkie ćwiczenia  Mindfulness z Dziećmi pozwalają na tworzenie na poziomie układu nerwowego nowych nawyków na bazie których Dziecko staje się bardziej uważne, świadome, spokojne, pewne siebie, odpowiedzialne.